Og konsekvensene fremover er krystallklare for strømbrukerne; Norge og Sverige kan få høyere strømpriser enn resten av Europa. Mens et alminnelig europeisk nivå ligger på 30-40 øre/kWh, vil Norge uten nye kabler og ny produksjon kunne få langt høyere priser. Dette er norske og svenske energiforskere sine vurderinger, etter en ubehagelig vinter med høye strømpriser.

Og det er slettes ikke energiloven sin feil; den virker akkurat som den skal. Problemet er, ifølge forskerne, at politikerne handler som vi ikke er en integrert del av et europeisk kraftmarked. «ý Da nytter det ikke å rope på nasjonale løsninger for å unngå at eldre fryser i hjel i kalde leiligheter», skriver forsker Edvard Lauen, SKM Energy Consulting i fagbladet Energi. Energiforskerne i selskapet peker også på at Norge i 2003 har et kraftlinjeselskap, Statnett, som «må stå med lua i handa og samle kollekt for å få bygget nye strømkabler til utlandet på dugnad». Uten flere av disse kablene har ikke norske myndigheter noe våpen mot høye strømpriser og/eller strømrasjonering i vannfattige vinterår.

Energiforskerne i Energy Consulting har flere forklaringer på den tilstanden vi må belage oss på å møte stadig oftere; med særnorske høye priser på strøm: «ýDagens norske rammebetingelser, for å skaffe frem mer strømproduksjon, gjør at gode norske vindkraftprosjekter må vike til fordel for dårlige utenlandske. Og norsk gass vil gi bedre avkastning i et kraftverk på Kontinentet enn i Norge, på grunn av våre strengere utslippskrav». Dagens politikerrop om sterkere regulering av kraftprodusentene vil ifølge energiforskerne neppe styrke lysten hos investorene i kraftproduksjon i Norge.

Hva så med forslaget om å avskaffe energiloven, isolere Norge fra kraftmarkedet? Energiforskerne velger en billedlig sammenlikning: «politikere med en slik løsning bør lyttes til omtrent som en russisk politiker som foreslår å gjeninnføre planøkonomien i Russland».