30 irakske menn uten lovlig opphold ble natt til søndag sendt ut av Norge og tilbake til Irak i en hemmelig politiaksjon. Det er første gang på mange år at Norge tvangsreturnerer personer uten lovlig opphold til Irak.

Av de 30 som ble sendt ut, var 11 straffedømte. Det dreier seg om tildels alvorlig kriminalitet som voldtekt og narkotikaforbrytelser, skriver Aftenposten.no.

— Det viktigste vi kan gjøre er å få mer effekt i systemet, sa justisminister Knut Storberget (Ap) under en pressekonferanse om utsendelse av irakere hos Politiets utlendingsenhet søndag kveld.

Storberget varsler nå at Norge og Sverige skal samarbeide om nye transporter og at han vil bli «hardere i klypa».

Skilt fra kone og barn

Tvangsutsendelsen i natt kom svært overraskende på irakerne, deres pårørende og forsvarsadvokatene.

— Min klient hadde ikke fått noe forvarsel. Han var kvoteflyktning og har vært i Norge i snart 20 år. Vedkommende har et barn på fem år, og både kone og barn er norske statsborgere, sier advokat Abdelilah Saeme til Aftenposten.no.

Han representerer minst én av de tvangsutsendte irakerne, men sier at nattens aksjon kan ha inkludert flere av hans klienter på Trandum.

— De ble sendt ut med det de sto og gikk i til en uviss fremtid, og uten anledning til å ringe sine familier i Irak for å forberede dem på returen. Det er lite hensynsfullt overfor dem det gjelder, og det måtte være mulig med større smidighet, mener advokaten.

Kommer fra hele Irak

Det som skiller nattens aksjon fra tidligere utsendelser, er at de tvangsreturnerte kommer fra hele Irak, både Bagdad, Basra og Nord-Irak.

Bakgrunnen er en ny returavtale som ble inngått mellom Norge og irakiske myndigheter i mai i år.

— Dette er en god løsning for begge land. For Norge er det viktig å få returnert mennesker med endelig avslag, for Irak er det viktig å få tilbake egne borgere som kan bidra i gjenoppbyggingen av landet, sa daværende arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen etter at avtalen ble inngått.

Ifølge advokat Abdelilah Saeme ble hans klient ikke forespurt om han var villig til å inngå en avtale om frivillig retur, og med den plutselige tvangsutsendelsen fikk klienten ingen mulighet til å prøve sin sak for domstolen.

— Det dreier seg om både kurdere og arabere, og alle er sendt til Bagdad. Det er ikke uproblematisk å komme seg fra Bagdad til de respektive hjemstedene, og de har ikke fått noen mulighet til å varsle sine familier i Irak, sier advokaten.

Den største aksjonen

Mennene, som er blitt pågrepet både på asylmottak og på private adresser i Norge den siste tiden, ble sendt i et eget leid fly til Bagdad natt til i dag.

Den er den største aksjonen Politiets Utlendingsenhet har gjennomført, både i størrelse og i tidsbruk.

66 norske politimenn var ombord på flyet som tok av fra Gardermoen rundt klokken 01.00 i natt.

— Transporten denne helgen gikk problemfritt og rolig for seg både i Norge og i Bagdad, men politiets vurdering på forhånd tilsa at det likevel måtte være 66 politifolk med i flyet av sikkerhetsgrunner, sier Ingrid Wirum, sjef for Politiets utlendingsenhet.

- Dobbeltstraff

Årsaken skal være at flere av de uttransporterte irakiske mennene er straffedømt, og politiet fryktet at mange kunne sette seg til motverge.

Advokat Saeme reagerer på myndighetenes fremgangsmåte, som han karakteriserer som svært lite hensynsfull. Hans klient var tidligere domfelt, men har sonet sin straff og er blitt løslatt.

— Utvisningen føles som en dobbeltstraff for dem det gjelder. Dette går ikke bare ut over ham, men hele hans familie, sier Saeme.

Politiets utlendingsenhet
Politiets utlendingsenhet