Lærerne var i kamphumør og utstyrt med plakater på Torgallmenningen:

"Null tillit til Clemet", "Ikke raser enhetsskolen" og "Alle barna går på skole, unntatt Rune han kom til feil kommune".

Lærerne fylte Torgallmenningen. De sang kampsanger og holdt appeller.

Ingunn Alver, leder i Utdanningsforbundet i Hordaland, innledet streikemøtet. Hun sier det er en rå markedsliberalistisk politikk regjeringen nå fører.

— Dette er siste spiker i kista for enhetsskolen, sier Alver.

— Regjeringen vil ikke skolen vell ved å gjøre det de gjør nå. Vi har ingen tillit til regjeringen, derfor demonstrerer vi her i dag, forklarer hun.

— Verden går ikke under selv om lærerne må forhandle med kommunene, men vi kjemper mot en rasering av offentlig, understreker Alver.

Gunnvor Sem, leder i Skolenes Landsforbund Hordaland, drar lærerne med i taktfaste rop:

"Ja til enhetsskolen. Nei til Clemet-skolen".

Bekymret

— Det handler om forsøk på å knuse en fagforening når utdanningsminister Kristin Clemet overfører ansvaret for forhandlinger med lærerne fra staten til kommuner og fylkeskommuner uten å drøfte det med oss, sier Helga Hjetland, leder i Utdanningsforbundet, til Bergens Tidende. Hun er dypt bekymret for den uroen som er skapt.

Akkurat nå opplever lærerne en utrygghet for sin fremtidige situasjon. Utryggheten dreier seg i første rekke om hva slags pensjonsvilkår, lønnsforhold, arbeidsvilkår og permisjonsrettigheter lærerne skal ha i fremtiden. Dessuten mener Helga Hjetland at det med Kristin Clemet som utdanningsminister er oppstått en situasjon der lærerne opplever at skolen går i gal retning.

Rettigheter smuldrer

— Hvordan opplever dere det?

— Lærernes grunnleggende rettigheter er i ferd med å smuldre. Selv midt i et skoleår sies enkelte lærere opp. Flere kommuner har ikke penger til å lønne alle lærerne.

Utdanningsministeren er i ferd med å gi fra seg styringen av skolen, hevder Helga Hjetland.

Det snakkes om kvalitet i skolen som om det dreier seg om numeriske størrelser for barns prestasjoner. Vi kan få en rangeringsskole som blir mer opptatt av resultater enn av hva slags samfunn barna utdannes til. Denne skoledebatten har lærerne lagt lokk på. Nå tror Hjetland den kommer med full tyngde.

— Hva har det betydd for lærerne å ha staten som motpart?

— Det har betydd mye. Landets skoler har hatt felles læreplan, forskrifter og opplæringslov. Staten har sikret et lønnssystem som bygger på kompetanse og ansvar. Det har gitt lærerne likeverdige muligheter over hele landet.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse har gitt trygghet som er mer forutsigbar enn den KLP kan gi, påpeker Hjetland.

Ingen enhetsskole

Hun mener enhetsskolens dager nå er talte. Krav til klassestørrelse og rektor ved hver skole skal bort. Helga Hjetland mener Kristin Clemet er mer opptatt av å sikre friskolene enn de offentlige skolene.

— Forholdet mellom deg og utdanningsministeren var svært godt da dere møttes tirsdag i forrige uke og samtalte om fremtidige arbeidstidsordninger. Så skar alt seg fredag.

Hvordan kan forholdet mellom lærerne og Kristin Clemet bygges opp igjen?

— Veldig mye er opp til Kristin Clemet. Jeg venter en friskere skoledebatt i fremtiden. Mye av den skoleutviklingen vi nå ser, har ikke lærerne tror på, understreker Helga Hjetland.

Også Norsk Lektorlag deltar i den politiske streiken. ý Vi streiker ikke mot overføringene, men at det skjer bak vår rygg, sier Per Svein Dufva, leder i Hordaland Lektorlag. Han mener tidspunktet, kommuneøkonomien er elendig, er svært dårlig valgt. Han er redd kommuner og fylkeskommuner vil velge de billigste lærerne i årene fremover fremfor de som har erfaring.

Enhetsskolen er nå lagt død, mener Dufva som mener prosessen frem til overføringen burde foregått over lengre tid.