• Funnene i Fafo-undersøkelsen er ikke overraskende og viser at vi fortsatt har mange utfordringer.

Det sier Jan-Erik Støstad, statssekretær i Arbeids— og inkluderingsdepartementet.

Han opplyser at departementet er i ferd med å gjennomføre flere nye tiltak mot sosial dumping:

Allerede i løpet av høsten vil et nytt ID-kort blir introdusert for ansatte i byggebransjen. Innen et halvt års tid vil ordningen være innført på alle byggeplasser i Norge.

Innsynsrett for tillitsvalgte blir innført fra 1. januar.

Hovedentreprenør vil bli pålagt å følge med på lønns- og arbeidsvilkårene nedover kjeden av underentreprenører.

Støstad understreker at departementet selvsagt også er opptatt av sosial dumping i bransjer utenfor byggesektoren.

Over nyttår vil man iverksette regulering av vikarbyråene. Dessuten skal det være en gjennomgang av ordning med regionale verneombud, som skal ha arbeid mot sosial dumping som hovedoppgave.

Statssekretæren påpeker at den generelle styrkingen av Arbeidstilsynet vil komme alle næringer til gode, ved at man setter søkelys på spørsmål som angår helse, miljø og sikkerhet.

— Gode tiltak for å hindre sosial dumping er en forutsetning for å forenkle eller fjerne overgangsreglene før tidsfristen i 2009, sier Støstad.