I 2005 ble 957.680 personer undersøkt av den offentlige tannhelsetjenesten, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette er en økning på 2,2 prosent fra året før.

Barn og unge har siden 1985 fått færre hull, men denne statistikken har imidlertid flatet ut de siste årene.

I fjor hadde norske 18-åringer i gjennomsnitt fem tenner med hull. 12-åringer hadde i gjennomsnitt 1,5 hull i tennene.