Totalt 32 terrorskadde ble innlagt på sykehusene i Oslo 22. juli, 11 personer etter eksplosjonen i Oslo og 21 personer etter skytingen på Utøya.

Én av de skadde fra Utøya døde på sykehuset to dager etter terrorangrepene, sju er utskrevet, og to er overflyttet sykehus andre steder i landet.

Sykehuset vil ikke opplyse om kjønn, alder, nasjonalitet eller tilstand på de innlagte pasientene.