AdvokatJørgen Riple representerer en mann i 30-årene fra Hordaland som onsdag blepågrepet, siktet for besittelse av overgrepsbilder. I avhør erkjente mannen athan har hatt ulovlig materiale på datamaskinen sin.

— Menhan hevder at dette ikke er noe han aktivt har søkt etter. Det har blitt lastetned mer eller mindre tilfeldig, uten at det var noe spesielt ønske fra hansside, sier Riple til bt.no.

IfølgeRiple er beslaget forholdsvis lite.

— Deter et meget lite kvantum sammenlignet med saker jeg tidligere har vært bortisom forsvarer, sier han.

Stor aksjon

— Jeg kan bekrefte at det er en internasjonal aksjon på gang mot spredning av overgrepsbilder av barn - og at norsk politi har aksjonert en rekke steder i dag, sier kommunikasjonsrådgiver Anne Bye Sandal i Kripos til Aftenposten.no.

— Det er flere personer fra vårt politidistrikt som er siktet i sakken, men jeg har ikke oversikt over mange, sier Sidsel Isachsen, politijurist i Hordaland politidistrikt.

Hun opplyser at PC-er beslaglagt og at det pågår en aksjon.

Kripos ønsker foreløpig ikke å gi nærmere opplysninger om aksjonen, og henviser til at det fortsatt pågår aksjoner i andre land.

En rekke personer er etter det Aftenposten.no kjenner til pågrepet i den samordnede aksjonen.

Aksjonen koordineres av CIRCAMP (Cospol Internet Related Child Abusive Material Projekt).

Totalt har Kripos oversendt 19 saker fordelt på 13 politidistrikter. Ransakinger og videre etterforskning vil nå følges opp i de berørte politidistrikt.

Blant politidistriktene som har deltatt i aksjonen er Hordaland, får bt.no bekreftet. Politioverbetjent Elisabeth Hellevang Størksen ønsker imidlertid ikke å kommentere saken, og henviser til Kripos.

Det er uklart hvor mange personer som er pågrepet i Hordaland.

Flere personer pågrepet

Kriminalsjef Lars Reiersen hos politiet i Sandefjord i Vestfold bekrefter at de har deltatt i den nasjonale aksjonen onsdag.

— Vi har pågrepet flere personer, sier Reiersen til Aftenposten.no.

Overfor Agderposten bekrefter politioverbetjent Ragnar Ringvoll i Agder politidistrikt at det er gjort pågripelser i distriktet.

— Agder politidistrikt har pågrepet to personer i forbindelse med aksjonen. Mer vil vi ikke kommentere nå, sier Ringvoll.

En lang liste IP-adresser

Aksjonen er et internasjonalt samarbeid, der Kripos sammen med andre lands politimyndigheter har identifisert en lang rekke IP-adresser, der barnepornografisk materiale er blitt gjort tilgjengelig for andre.

En IP-adresse er en unik adresse som tildeles en enhet, for eksempel en PC eller en skriver som er koblet til et nettverk. IP-adresser kan sammenlignes med et telefonnummer: Begge er et tall, en tallkode som nettet bruker for å få frem data- eller teletrafikk til riktig mottaker.

Alle må ha en IP-adresse for å kommunisere over internett, på samme måte som man må ha et telefonnummer for å ringe og bli oppringt i telenettet.

12 pågrepet i Sverige

I Sverige ble 12 personer pågrepet i den internasjonalt samordnede aksjonen onsdag morgen.

— Vi har foretatt ransakning hjemme hos de aktuelle personene. De er også hentet inn til avhør, sier Bjørn Sellstrøm, sjef for svenske Rikskriminalplisens gruppe mot barnepornografi og seksuelle overgrep mot barn.

Det svenske politiet aksjonerte mot følgende byer og områder: Gävleborg (tre personer), Skåne (to personer), Uppsala (2), Stockholm (1), Västra Götaland (2), Örebro (1) og Östergötland (1).

Ifølge det svenske politiet er det beslaglagt en rekke datamaskiner og lagringsmedier, som USB-pinner, CDer og eksterne hardisker.