Særlig blant unge mellom 16 og 24 år er det mange som har sluttet eller latt være å begynne å røyke.

Sosial— og helsedirektør Bjørn-Inge Larsen og helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) er storfornøyde med utviklingen og resultatet av myndighetenes antirøykekampanjer.

– Vi ser at kampanjene har virket, og vi anbefaler myndighetene å bevilge mer penger til antirøykekampanjer i massemediene, sa helsedirektør Bjørn-Inge Larsen da han torsdag orienterte statsråd Sylvia Brustad om reduksjonen i andelen dagligrøykere i alle aldersgrupper det siste året.

Rekord

I aldersgruppen 16-74 år røykte 22 prosent av befolkningen daglig i fjor, mot 24 prosent i 2006, viser en ny undersøkelse om tobakksbruk som er gjennomført av Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB gjennomfører en slik undersøkelse hvert år.

Nedgangen på to prosentpoeng det siste året tilsvarer 75. 000 færre dagligrøykere.

Reduksjonen i antall dagligrøykere har ikke vært større siden den førte store massemediekampanjen om tobakk ble iverksatt i Norge i 2003. Da sluttet 100.000 å røyke daglig.

I tillegg til de 22 prosentene som røykte daglig i fjor, røykte 10 prosent av befolkningen av og til.

Verdensrekord

Nedgangen i antall dagligrøykere har vært særlig stor blant unge i aldersgruppen 16-24 år, framgår det av undersøkelsen.

28 prosent av de unge røykte daglig i 2002. Fem år etter – i 2007 – var andelen redusert til nær til 16 prosent, som gir en relativ nedgang på 42 prosent.

– Ingen land kan vise til tilsvarende resultater. En nær halvering av antall unge dagligrøykere ville ikke vært mulig uten myndighetenes røykesluttkampanjer og virkemiddelbruk.

Bjørn-Inge Larsen sier til NTB at tallene over tid viser at unge jenter er like flinke som unge gutter til å slutte eller la være å begynne å røyke

Ny aldersgrense for kjøp

Sosial- og helsedirektoratet overveier nå å foreslå nye tiltak for å få enda flere til å slutte å røyke, varsler Bjørn-Inge Larsen. Blant annet vil det bli vurdert om aldersgrensen bør heves for å kunne kjøpe tobakk. I dag er denne aldersgrensen 18 år.

– Dessuten må det bli slutt på at videregående skoler selv kan bestemme om de skal være røykfrie, sier sosial-og helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

Videregående skoler i de fleste fylkene har valgt å være røykfrie i dag, men skolene i tre fylker henger igjen og lar elevene få lov å røyke.

BLIR FÆRRE: Stadig færre røyker daglig