Det var 22.000 norske elever og studenter i utlandet forrige studieår. De mest populære landene å studere i for nordmenn er USA, Storbritannia og Australia, mens Tanzania, Spania og Italia har størst vekst.

Over 65 prosent av alle studentene som reiste ut var jenter. De mest populære fagene å studere i utlandet er økonomi og administrasjon, samfunnsvitenskapelige fag og jus.

I Hordaland, Oslo og Akershus tar cirka 10 prosent av befolkningen mellom 15 og 29 år minst ett semester av studiene i utlandet.