I vinter har høyfjellsovergangene i Sør-Norge vært stengt lengre enn i de tre foregående årene. Også tallet på timer med kolonnekjøring er høyere denne vinteren, viser statistikk fra Statens vegvesen.

Og verre skal det bli. Mer nedbør om vinteren – særlig i de områdene som er utsatt for vestlig og sørvestlig vind – vil føre til enda flere problemer på høyfjellsovergangene mellom Vestlandet og Østlandet i årene som kommer.

Det mener forsker og meteorolog Asgeir Sorteberg ved Bjerknessenteret for klimaforskning.

– Økt fare for snøskred

– Klimaprognosene viser at vi vil få mer nedbør i årene som kommer. Om den økte nedbørsmengden vil skape problemer for dem som skal holde høyfjellsveiene åpne, vil avhenge av om nedbøren er tørr eller ikke, sier han.

Tørr snø i kombinasjon med vind vil gi snøføyk som reduserer sikten. I tillegg vil snøføyken bygge opp fonner.

– Vind og snøføyk bygger skavler, og dermed øker også faren for snøskred. Mange av skredene midtvinters er et resultat av nettopp det, sier Sorteberg, og legger til:

– Når det er store snømengder i fjellet, kan det medføre fare for sørpeskred og skredfare i overgangssonen mellom fjell og lavland i perioder når det går over fra minusgrader til plussgrader. Dette skjer oftest om våren.

Lokalt kan det også være store variasjoner i været. På enkeltstrekninger langs veiene over fjellet kan det føre til problemer.

Et eksempel er riksvei 53 mellom Tyin og Årdal. Der kan det være overkommelig vær og god sikt på vestsiden av Tyin, mens det er uvær på østsiden – eller omvendt.

Rv 53 stengt i 995 timer

Det er nettopp også på denne veistrekningen problemene har vært størst denne vinteren. Veien har vært stengt i 995 timer i vinter som følge av uvær, fare for skred og på grunn av oppryddingsarbeid.

Også langs riksvei 13 over Vikafjell har det vært problemer med å holde veien åpen. Veien har til sammen vært stengt i 963 timer i vinter. Det har vært 648 timer kolonnekjøring og 55 timer med kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn.

Riksvei 7 over Hardangervidda har vært stengt i 637 timer i vinter. Det har vært kolonnekjøring i 524 timer og 125 timer kolonnekjøring for kjøretøy på mer enn 7,5 tonn.

– Flere uværsdager

Fra statistikken går det også frem at to høyfjellsoverganger med Øst— og Vestlandet har færre problemer enn de andre. Sikrest på å komme frem er du om du kjører E16 over Filefjell. Denne veien var bare stengt i 22 timer i vinter og det var bare kolonnekjøring i ni timer.

Også langs riksvei 52 over Hemsedal har trafikken flytt greit med 67 timer stenging, 211 timer kolonnekjøring og fire timer kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn.

– Klimaprognosene har indikasjoner som tilsier at høyfjellsveiene som er mest utsatt for det typiske vestaværet – vind fra vest og sørvest kombinert med nedbør – vil få flere uværsdager som skaper problemer for trafikantene i fremtiden, sier Asgeir Sorteberg.