Det viser Læringssenterets statistikk på søkningen til videregående skoler. Det var i alt 171.000 søkere til videregående opplæring i vår. Det er det høyeste søkertallet siden 1997, og henger blant annet sammen med økte ungdomskull.

Nedgangen i søkningen til allmenne, økonomiske og administrative fag har vært på 3.000 elever, fra 67.800 i fjor til 64.800 i år. Byggfag er en av yrkesfagene som har fått flere søkere. 8.400 personer søkte på dette faget i år, mot 7.000 i fjor.

Ikke alle yrkesfag har en økning i søkere, helse— og sosialfag får fremdeles færre søkere. Det har vært en nedgang hvert år de siste fem årene, fra 22.900 søkere i 1997 til 15.600 søkere i årets kull.

"Media og kommunikasjon" er blitt et populært valg, fra 3.600 søkere i fjor til 6.200 søkere i år.

(NTB)