Av dem som drikker brennevin, er det 73 prosent som er blitt mer skeptiske til smuglerbrennevin etter at metanolholdig sprit har krevd flere menneskeliv.

I gruppen brennevinsdrikkende menn er det nesten 40 prosent som oppgir å ha drukket smuglerbrennevin en eller annen gang.

Menn drikker mer smuglersprit enn kvinner. Mens 33 av prosent av mennene har smakt ulovlig omsatt brennevin, er det bare 13 prosent av kvinnene som har gjort det samme, viser undersøkelsen (NTB