Nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, varsler flere viktige tannhelsereformer i stortingsprogrammet for neste periode. Mange med dårlig råd og bestemte grupper ellers som sliter med skral tannhelse skal slippe å betale, hvis Ap får beholde regjeringsmakten.

— Arbeiderpartiet ønsker at det offentlige skal ta større ansvar på tannhelseområdet. Vi skal gradvis fase inn tennene som en del av kroppen, sier Pedersen som leder programarbeidet.

Konkrete forslag

Overfor BT nevner hun flere konkrete forslag:

  • Mens det i dag er gratis for alle under 18 år å gå til tannlegen, skal grensen heves til 20 år, ved at egenandelen tas vekk for disse årsklassene.
  • Alle over 75 år skal få rett til gratis tannhelsekontroll.
  • Tannhelsetilbudet for folk på institusjon skal forbedres, bl.a. ved mer oppsøkende kontroll. Ikke minst tilbudet til psykisk syke blir utvidet.
  • Alle som deltar i NAVs kvalifiseringsprogram, bl.a. langtids sosialhjelpsmottakere, vil få gratis tannbehandling.
  • Flere grupper som kommer inn under egenandelstak 2, som for eksempel kronikere, vil få dekket tannlegeutgiftene.
  • Disse reformforslagene vil til sammen utgjøre rundt 1 milliard kroner i økte statsutgifter på årsbasis, sier Pedersen.
  • Hva med helt gratis tannbehandling?
  • Nei, det er ikke aktuelt. Personer i inntektsgivende arbeid må betale for vanlig behandling, slik det er i dag, fortsetter Helga Pedersen.

Vil dekke 50 prosent

Regjeringspartner Senterpartiet vil strekke seg lenger:

— Gratis tannbehandling må komme gradvis, sier parlamentarisk leder Rune J. Skjælaaen. Han vil prioritere ungdom under 25 år og eldre over 67 år i kommende stortingsperiode. For disse gruppene vil det være naturlig å dekke 50 prosent av tannlegeregningene.

Av regjeringspartiene er bare SV villig til å ta steget fullt ut og sidestille tannlegebehandling med helsetjenester ellers. Partiet vil dermed programfeste et egenandelstak på 2.500 kroner, slik det er for vanlige legetjenester. For personer opp til 23 år skal det bli helt gratis å gå til tannlegen, hvis SV får bestemme.

Også opposisjonspartiene spriker. Venstre ivrer som SV for «gratis» tannbehandling. Kari Østervold Toft, som sitter i partiets sentralstyre, sier at hun er skuffet over at den rød-grønne regjeringen ikke har gjort noe allerede for å hjelpe svake grupper som ikke ser seg råd til å gå til tannlegen. Dette er en like viktig velferdssak som andre saker regjeringen prioriterer, mener hun.

  • Det er nok også et faktum, dessverre, at mange passer bedre på bilen enn på tennene, sier hun.

«Friske forslag» i vente

KrFs helsepolitiker Laila Dåvøy sier at dagens ordning må forbedres, for «tannhelsen er en del av kroppen, og må behandles deretter». Hun varsler «noen friske forslag» på landsmøtet i mai, men tviler på at KrF vil gå så langt som for eksempel Venstre ønsker.

Det vil heller ikke Frp, ifølge helsepolitikeren Harald T. Nesvik. Men partiet vil «likebehandle munnhulen med resten av kroppen», som han sier. Det skal ikke koste mer å behandle tannsykdommer enn andre lidelser.

  • Men ordinære tannlegebesøk skal ikke være gratis, sier Nesvik som er leder i helse- og omsorgskomiteen i Stortinget.

Heller ikke Høyre ønsker noen generell statlig støtte til tannhelsetjenesten, men vil ha målrettede ordninger, bl.a. med tanke på at flere tannsykdommer skal komme med i støtteordningene.

Hva synes du om forslagene? Diskuter saken her.

Ørjan Deisz