Før det blir satt endelig punktum for reformen, skal det bygges ytterligere 2000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Dermed vil reformen som ble satt i verk i 1997 omfatte 34.500 plasser. Totalt vil det da være investert i underkant av 30 milliarder.

Reformen skal fullføres i 2005. Ifølge sosialministeren vil eneromsdekningen være bortimot 95 prosent.

— Nå er det tid for å heve kvaliteten på omsorgen, understreket sosialminister Ingjerd Schou (H) da hun i går presenterte stortingsmeldingen som gjør opp status for eneromsreformen.

Hun varslet at regjeringen neste vår vil legge frem en egen stortingsmelding om kvalitet og innhold i eldreomsorgen.

Nå blir utfordringen blant annet å heve kompetansen og bedre pleien innen eldreomsorgen. For eksempel skal det lages et bedre harmonisert regelverk for helse og sosialtjenesten. Tilsynet og internkontrollen skal også bli bedre.