I første kvartal i år var det 25 prosent som valgte et nei mot 16 prosent til samme tid i fjor, ifølge Stiftelsen Organdonasjon. Gjennomsnittet de siste ni årene er imidlertid 30,1 prosent.

Stiftelsen er likevel bekymret, fordi statistikken for organdonasjon og transplantasjon viser en stagnasjon.

– Behovet for nye organer øker, bare på nyre har ventelisten økt til 239 i år mot 204 til samme tid i fjor, heter det i en pressemelding fra stiftelsen.

Totalt sto 300 pasienter på venteliste 31. mars i år, mot 263 på samme tidspunkt i fjor.

I statistikken for første kvartal 2007 kommer det fram at eldste donor var 86 år.