— De fleste samtalene med de unge handler om de nære ting, som kjærlighet og seksualitet, vennskap og egen identitet. Vi ser en stor økning i antall henvendelser som gjelder tanker om selvmord og prostitusjon, sier Lise Tørnby, koordinator for Røde Kors-telefonen.

I 2003 ringte 241 og fortalte at de tenkte på å ta sitt eget liv. I fjor var tallet steget til 438.

Barna og ungdommene som ringer har stort behov for en voksen som har tid til dem.

— Det kan være fordi de ikke har voksne rundt seg som har tid, eller at de trenger en anonym voksen å dele tanker og problemer med, sier Tørnby.