Arbeidstilsynets svartjeneste mottok i fjor 570 henvendelser fra ansatte som følte seg mobbet og herset med på arbeidsplassen. Dette er en merkbar økning fra året før, skriver Ukeavisen Ledelse.

Det er særlig ressurssvake arbeidstakere som benytter seg av telefontjenesten. En god del av oppringningene er unge og «lett erstattelige», midlertidige ansatte i dagligvare— eller hotellbransjen.

Mange er i den situasjon at de er mer avhengig av sin nåværende jobb enn jobben er av dem, og har lettere for å finne seg i dårlig behandling av den grunn.

— Flere utsetter i det lengste å ta opp problemene med arbeidsgiver i frykt for å miste jobben, forteller rådgiver i svartjenesten, Elin Lind.

Alenemødre og innvandrere er spesielt utsatte grupper. Språkproblemer og kulturforskjeller gjør at mange ikke er klar over at det må legges saklige årsaker til grunn for oppsigelse. Slik blir de lettere bytter, og lar seg utnytte.

— Mobbing kan ramme alle, men det krever styrke å tørre å stå frem og fortelle om mobbing og bekjempe problemet, sier Lind.

Totalt ble 68.300 henvendelser registrert hos Arbeidstilsynets svartjeneste i fjor. Oppsigelser og manglende utbetaling av lønn er hyppige problemstillinger, og også her er det overvekt av såkalte «svake» arbeidstakere.