Dermed kan altså to ledere i enda et bergensrederi havne bak lås og slå i USA.

Kravet fra de amerikanske myndighetene overfor Odfjell ASA var at to i ledelsen måtte sone i fengsel. Den ene av disse måtte være administrerende direktør. Hos rederiet på Minde ble dette toppsjefen og befraktningssjefen, henholdsvis Bjørn Sjaastad og Erik Nilsen. De fikk dessuten henholdsvis 250.000 og 25.000 dollar i bot, utenom soning innenfor murene i et eller annet fengsel. Bøtene betaler rederiet for dem.

Strikse krav

De strikse amerikanske kravene om at noen må i fengsel skulle dermed bety at en av de to administrerende direktørene i Jo Tankers og en annen i toppledelsen, må forvente seg fengselsstraff. Rederiet har hovedkontor både i Bergen og Rotterdam.

I utgangspunktet betyr det at administrerende direktør både i Rotterdam og i Bergen er i faresonen. På Kokstad er det sønn til Abraham Odfjell, Johan Odvar Odfjell (36) som er toppleder, mens administrerende direktør i Rotterdam nylig har sluttet.

På direkte spørsmål avviser direktør Nils Aardal i Jo Tankers, at den plutselige avgangen til administrerende direktør Rick van Westenbrugge ved Jo Tankers i Rotterdam, har noe med et prissamarbeid mellom Jo Tankers, Odfjell, Stolt-Nielsen og Tokyo Marine å gjøre.

— Rick van Westenbrugges avgang skyldes uenighet med styret i Jo Tankers om gruppens fremtidige veivalg, fastslår Nils Aardal.

Han ønsker for øvrig ikke å kommentere saken.

Vil ha avtale

Så vidt Bergens Tidende har grunn til å tro er arbeidet i en slik tidlig fase, at det ikke foreligger konkrete resultater, men rederiet skal være innstilt på å komme frem til en minnelig avtale med det amerikanske Justisdepartementet.

At det lønner seg å samarbeide med de amerikanske justismyndighetene er hevet over enhver tvil. Jo flere opplysninger som legges frem, jo mindre straff. Firmaer som selv kommer til myndighetene og legger alle kort på bordet, kan til og med slippe straffeforfølgning.

Et tysk rederi som valgte å lage falske dokumenter i håp om å lure konkurransemyndighetene i USA, angrer i dag bittert. Toppsjefen og en annen i ledelsen ble dømt til 10 års fengsel. De kan ikke reise til USA eller et land USA har utleveringsavtale med uten å åke inn.

Både Odfjell ASA og Jo Tankers AS arbeider med å få til liknende forlik også med EU. Skipsreder og administrerende direktør Johan Odvar Odfjell i Jo Tankers har for tiden ferie og det har ikke lyktes Bergens Tidende å få kontakt med ham.

Det er bare noen år siden han både arvet og overtok som administrerende i rederiet på Kokstad. Hans søstre Helen og Marianne arvet Odfjell Drilling på Sandsli.

Nr. tre i verden

Folk fra EFTAS overvåkingsorgan og Konkurransetilsynet i Norge har på vegne av EU-kommisjonen besøkt både Jo Tankers AS og Odfjell ASA i Bergen. EU-kommisjonen har dessuten gått gjennom dokumenter ved Jo Tankers i Rotterdam.

Jo Tankers er verdens tredje største kjemikalietankoperatør med en flåte på 41 skip og knapt 0,9 millioner dødvekt-tonn i internasjonal og regional trading.