Andelen unge voksne mellom 20 og 30 år som har brukt kokain noen gang, har økt fra tre prosent I 1998 til ni prosent I 2006.

Andelen som har brukt amfetamin noen gang, har økt fra fem til ti prosent i samme perioder, viser SIRUS sin rapport om bruk av kokain, amfetamin og ecstasy i Norge.

Bruken av amfetamin og kokain de siste seks månedene har vært stabil for den samme aldersgruppen.

– Ikke regelmessig

Tallene bygger på fire sett av spørreundersøkelser fra SIRUS om bruk av rusmidler i ulike grupper i befolkningen.

– Det er viktig å presisere at det er en økende andel som har brukt disse rusmidlene noen gang. Det betyr ikke at de er regelmessige brukere, sier forsker ved SIRUS, Astrid Skretting, som har utarbeidet oversikten.

Mer eksperimentering

Hun mener tallene viser at unge voksne eksperimenterer mer med rusmidler.

– Det er vel et uttrykk for at det er lettere tilgjengelig, både fysisk og kulturelt. Det er ikke så fremmed lenger. Og det er et uttrykk på at unge voksne er nysgjerrige og vil prøve hva dette er. Men det betyr ikke at de fortsetter å bruke det, sier Skretting.

Av de som har brukt cannabis mer en 51 ganger hadde flertallet også prøvd amfetamin eller kokain.

Mer kjøpekraft

Tallene for ungdom i alderen 15–20 år og voksne viser en nedgang for bruk noen gang og bruk siste året for amfetamin og ecstasy og er stabile for kokain i samme periode.

– Det viser at en er villig til å prøve ting etter at en er tyve år. I tillegg er kjøpekraften større da. En har mer penger til rådighet for å kjøpe rusmidler, sier Skretting.