Både Prosenteret og Kirkens Bymisjon bekrefter utviklingen. På listen over Prosenterets brukere har det hvert år siden EU-utvidelsen blitt færre kvinner fra disse landene, skriver Dagsavisen.

– Det viser at prostitusjon ikke er en egenskap ved et menneske, men et nødvendig onde i en spesiell situasjon, sier sosiolog Irina Polyakova ved Kirkens Bymisjon.

Hun mener det er blitt mindre penger å tjene på å prostituere seg, fordi det er blitt flere prostituerte og fordi debatten om et forbud har skremt kundene.

I 2004 var 188 kvinner fra de åtte europeiske landene i kontakt med Prosenteret. Hittil i år er det bare registrert rundt 100.