Utrykningspolitiet (UP) står for den største økningen, viser tall fra Trafikktjenestesystemet. UP har økt sine kontroller med 53 prosent. Fra januar til april ble 478.244 bilførere kontrollert.

I perioden ble det beslaglagt 22 prosent færre førerkort på grunn av hastighet, 31 prosent færre på grunn av ruspåvirkning og 37 prosent færre på grunn av andre forhold.

NTB