– Knappe ressurser, hastverk og ny og komplisert medisin fører til flere feil, sier leder for Pasientombudskollegiet Petter Holm til P4.

At pasientombudet er blitt mer kjent blant folk trekkes også fram som en forklaring på økningen

Klagene omfatter brudd på retten til behandling, dårlig informasjon om sykdom og behandling og om hvordan pasienten blir mottatt på sykehusene.

– Hverdagene på sykehusene er travel og da kan ting glippe. Legen gjør feil, personalet blir slitne, de kan slurve litt og ha en dårlig dag, sier Holm.