— Ser man hele året under ett er det ikke flere unge som blir meldt savnet nå enn tidligere. Men det virker som vi får inn flere savnet-meldinger om sommeren enn ellers i året, sier informasjonsleder Trygve Hillestad ved Hordaland politidistrikt. Han forteller at hittil i år er 78 ungdommer under 20 år meldt savnet. Det er like mange jenter som gutter som blir meldt savnet. De aller fleste kommer til rette igjen.

— Så godt som alle disse ungdommene er på rømmen. De bor gjerne i fosterhjem eller på institusjon, eller har vært for lenge vekke fra hjemmet i forbindelse med en fest. Som oftest dukker de opp igjen etter en kort stund, sier Hillestad. Han forteller at det ofte dreier seg om ungdom som har sluttet på skolen. Mange av ungdommene blir meldt savnet gang på gang. Ifølge Hillestad varierer det hvor ungdom på rømmen tar veien.

— Noen bor hos venner i nærmiljøet, andre drar til andre byer, eller andre land, sier han.

— Hva blir gjort når dere får melding fra fortvilte foresatte om at ungdommen ikke har vist seg på lenge?

— Det er en stor utfordring å vurdere om det er en reell savnet-sak eller om det er ungdom som er på rømmen. Dersom det er en person som er kjent for å være på rømmen, og erfaringsmessig dukker opp igjen etter kort tid foretar vi oss ikke så mye. Vi har et internt system der vi gjør tjenestemenn oppmerksom på hvem som til enhver tid er savnet, og hvordan de ser ut. Stort mer er det ikke å gjøre, sier Hillestad.