Norske overnattinger har økt med 6,2 prosent, mens utenlandske overnattinger har økt med 3,8 prosent, viser overnattingsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå.

Yrkesovernattinger økte mest med 11 prosent. I Rogaland økte antall yrkesovernattinger med hele 23 prosent.

Overnattinger i forbindelse med kurs og konferanse økte 2 prosent og ferieovernattinger hadde en oppgang på 1 prosent.