Både Nederland og Frankrike tok opp ønsket om å kunne begynne en storstilt vaksinering av fjørfe, da EUs faste komité for matvaresikkerhet og dyrehelse møttes i går.

Begge land frykter de enorme økonomiske tapene dersom det fryktede H5N1-viruset sprer seg i hollandske og franske fuglefjøs. Nederland ble rammet av fugleinfluensa i 2001, med påfølgende masseslakting.

Andre land, blant andre Norge, er skeptiske til et slik tiltak. EU-kommisjonen må gi grønt lys før noen får begynne vaksinering.

— Det må være absolutt siste utvei, og bare brukes dersom vi føler at situasjonen er kommet helt ut av kontroll, sier Keren Bar-Yaacov, avdelingsdirektør i Mattilsynet og en av tre norske som deltok i gårsdagens og dagens komitémøte i Brussel.

Forbud mot fjær

Massevaksinering er ifølge avdelingsdirektøren både kostbart og komplisert. Det er også vanskelig å få oversikt over smittesituasjonen når programmet skal avsluttes, fordi vaksinen ikke utrydder viruset, men bare beskytter mot det.

— Vi har dessuten erfaring med at viruset har stor evne til å endre seg, ved at det muterer. Før ett vaksinasjonsprogram er avsluttet, kan vi ha med et annet virus å gjøre som vaksinen ikke virker mot, sier Bar-Yaacov. Franskmennene skal særlig være opptatt av sitt fasanoppdrett, som foregår utendørs og som dermed er vanskelig beskytte mot smitte fra villfugl.

Keren Bar-Yaacov sier smittesituasjonen utvilsomt er blitt mer alvorlig de siste dagene, med påvist smitte i en rekke nye land, blant annet i Tyskland.

— Men det som blir vurdert som aller mest alvorlig, er utbruddet i Nigeria. Området ligger i en av de store trekkfuglrutene til Europa, sier avdelingsdirektøren.

EU-komiteen bevilget i går 15 millioner kroner til å overvåke spredningen av fugleinfluensaen.

Pengene skal dekke halvparten av kostnadene med de nasjonale overvåkingsprogrammene, som allerede er i gang. Så langt er 300.000 fjørfe og 60.000 villfugler testet for H5N1-viruset. Norge har et tilsvarende overvåkingsprogram.

Komiteen vedtok også å forby all import av ubehandlet fjær inn i EU. Slik handel har tidligere vært forbudt fra land der influensaen er påvist, men nå mener ekspertene at sykdommen har spredd seg så raskt at all import må forbys.

Overvintret på Rügen

De siste par ukene er viruset påvist både i Slovenia, Hellas, Italia, Østerrike og nå sist også i Tyskland. Rapporter om døde fugler også i Danmark bidro til ytterligere bekymring i går. Ifølge fugleeksperter er det en felles svanestamme i Nord-Tyskland og sør i Danmark.

Ett av spørsmålene i går var hvor de døde svanene på Rügen har kommet fra. Svaner er ingen klassiske trekkfugler, og Ulrich Köppen ved ringmerkingssentralen Hiddensee i Tyskland sa i går til Spiegel.de at svanene hadde overvintret på Rügen. De kan ha kommet dit enten fra øst i Østersjøen, rundt Finland og Baltikum, eller nordover fra innlandet øst i Tyskland.

Sikkerhetssone

EUs retningslinjer innebærer at det blir opprettet en sikkerhetssone i tre kilometers radius rundt stedet der viruset er påvist. Innen denne sonen må alle fjørfe holdes innendørs, og det er ikke lov å flytte dem - bortsett fra direkte til slakteriet. Det er heller ikke lov å frakte kjøtt ut av sonen, bortsett under streng kontroll. Det ble i går kveld også diskutert strenge regler som skal gjelde hele regioner.

I den såkalte overvåkingssonen, som har ti km radius, er all fuglejakt forbudt. Det kreves også skjerpet kontroll av dyre- og folkehelse på gårder med fugl.

Store konsekvenser

Dersom fjørfe skulle bli smittet, vil det kreve en massiv nedslakting av bestandene, slik det blant annet er blitt gjort i Tyrkia.

Økonomisk kompensasjon til bøndene som blir rammet av nedslakting var ett av diskusjonstemaene i veterinærkomiteen i går.