Både Politiets fellesforbund, den nasjonale støttegruppen for 22. juli, og bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen, hilser den nye gjennomgangen velkommen.

— Vi har etterlyst en rekke læringspunkter som ikke har kommet frem under den tidligere evalueringen. Jeg har stor forståelse for at Justisdepartementet nå ber om en ny gjennomgang. Vi er glade for det, sier Trond Blattmann, leder for den nasjonale støttegruppen.

- Må prøve å lære

Leder for Politiets fellesforbund, Arne Johannesen, mener Sønderland-utvalget burde gått grundigere inn i flere problemstillinger.

— Sønderland-utvalget var veldig kategorisk på at ingen andre handlingsalternativer hadde noen betydning for utfallet. Det er noe av problemet. Vi mener at politiet åpent og fordomsfritt må gå inn i problemstillingene og se om det er noe å lære, sier han.

- Veldig bra

Koordinerende bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen er veldig fornøyd med at det nå blir en ny gjennomgang.

— Dette er veldig bra. De jeg representerer ble veldig overrasket over at man frifant politiet. Og at utvalget fikk lov til å gjøre det. Mine klienter ønsker en kritisk gjennomgang av alle ledd. Det handler ikke om personer, men om de beslutninger som ble tatt. Hun mener det må være lov å spørre om politiet kunne gjort noe annerledes.

— Vi er opptatt av å forstå hvordan noen kan stå og se over på Utøya, uten å gjøre noe.