Antall nye ekteskap har økt jevnt og trutt siden begynnelsen av 90-tallet. Totalt ble det inngått 25.125 ekteskap i Norge i 2008, viser tall som Statistisk Sentralbyrå offentliggjorde torsdag.

2364 av de nye ekteparene kom i Hordaland, mens Sogn og Fjordane fikk 406 nye ektepar i 2008.

Og tallet på skilsmisser og separasjoner fortsetter å synke i omtrent samme takt, en tendens som også har pågått siden begynnelsen av 90-tallet.

I Hordaland ble det tatt ut 793 skilsmisser i 2008. Antall skilsmisser er det laveste tallet siden slutten av 80-tallet, uten at ekspertene vil trekke noen bombastiske konklusjoner av den grunn.

– Tallene er for grove til at vi kan si noe særlig om hva som ligger bak. Spesielt fylkestallene kan svinge mye fra år til år, sier Turid Noack i Statistisk Sentralbyrå.

Også i Sogn og Fjordane synker skilsmissetallet noe. 145 ekteskap gikk i oppløsning i trivselsfylket i 2008, mot 157 året før.

2006 2007 2008
Hordaland, inngåtte ekteskap 2158 2278 2364
Hordaland, skilsmisser 901 858 793
Sogn og Fjordane, inngåtte ekteskap 354 363 406
Sogn og Fjordane, skilsmisser 151 157 145
Hele landet, inngåtte ekteskap 21.721 23.471 25.125
Hele landet, skilsmisser 10.598 10.280 10.158