I Norge utføres alle organtransplantasjoner på Rikshospitalet. Tall fra første halvår i år viser at antallet transplantasjoner har økt med nesten 25 prosent i forhold til første halvår i fjor.

— Å ha en så høy aktivitet som mulig er viktig for å demme opp for ulovlig organhandel, sier sjeflege Arnt Jakobsen ved Rikshospitalet.

Jakobsen er Norges representant i Europarådets ekspertkomité vedrørende organtransplantasjon, og har lest rapporten «Trafficking in Organs in Europe». Han kjenner ikke til tilfeller der nordmenn har fått transplantert nyrer på det ulovlige markedet.

— I Norge venter pasienter i gjennomsnitt i underkant av ett år på nye nyrer. I en del andre europeiske land er køen lenger, og pasienter har i fortvilelse reist til for eksempel Tyrkia eller India og fått gjennomført transplantasjon ulovlig, sier Jakobsen.

Per i dag venter om lag 200 personer på nyrer i Norge. En av årsakene til at ventetiden ikke er så lang, er at tilgangen på levende donorer er god.

— De aller fleste som gir bort nyrer er familie eller partnere, i noen få tilfeller også gode venner. Forskning viser at det ikke er skadelig for friske personer å gi bort en nyre, sier Jakobsen.