Kirkens SOS får nå like mange telefoner fra menn som fra kvinner, mens det tidligere var dobbelt så mange kvinner som tok kontakt, skriver Vårt Land.

– Det er i dag mer åpenhet rundt psykiske plager, slik at menn tør å ta kontakt i større grad, sier generalsekretær Nora Blaasvær i Kirkens SOS.

Mental Helses hjelpetelefon har i desember i år mottatt 1.000 flere telefoner enn samme måned i år. Andelen menn er rundt en tredel.

Ressurssenteret Reforms krisetelefon for menn melder om en fordobling av antall henvendelser siden 2002.

– Forandringer i mannsrollen har gjort det lettere å ta kontakt, sier Ulf Richter Svendsen i Reform. Han mener at juletiden er en vanskelig tid for mange menn.

– Menn har gjerne et mindre nettverk og vil ikke bry kompisene med personlige ting. Ensomhet kan blir forsterket i høytider, sier han.