TOR DAGFINN DOMMERSNES

I 1980 oppga 31 prosent av mennene at de ikke hadde en fortrolig venn utenom ektefelle, kjæreste eller partner. I 2002 var det bare 20 prosent som svarte det samme, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Menn er også blitt mer selektive i sin sosiale omgang. Tiden brukt sammen med naboen er halvert på 20 år.

Mer intimitet

Samtidig som 8 av 10 menn har en fortrolig venn utenom partneren, heves listen for kameratskapet.

— I hele samfunnet er det et høyere krav til intimitet, og dette speiles også i hva menn forventer av et kameratskap, sier Arnfinn J. Andersen, forsker ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning.

Fotball, jobben eller damer er fine samtaleemner, men en bestekamerat må bidra med mer.

— Til og med statsministeren snakker om personlige erfaringer i tv-debatter. Det gjør han for å vise hvem han er. Vi defineres ikke lenger ut fra rollen vår eller yrket. Det forventes at vi viser egne følelser og bidrar med personlige vurderinger, sier Andersen.

At bruken av fornavn dominerer fullstendig, er et annet utslag av ønsket om mer nærhet.

Trenger mer enn én

— Alle trenger å bli sett av flere personer. Bare én annen, for eksempel ektefellen, er ikke nok, sier Andersen.

Flere ulike sosiale nettverk skaper et bedre klima for å utvikle gode vennskap.

Ektefeller har gjerne flere sosiale nettverk utenfor familien, og grensene mellom de ulike nettverkene utviskes. For eksempel er det svært vanlig at arbeidskolleger også er venner.

Samtidig er det konen som er den viktigste fortrolige vennen for de fleste menn.

— I det hele tatt er vennskapsaspektet i parforhold stadig viktigere for de fleste, sier Andersen.

Mer samtaler

Sosial omgang der samtalen er hovedaktiviteten, har økt, ifølge SSB. Samtidig er tiden vi bruker sammen med venner gått litt ned. Dette kan forklares med eksplosjonen i antall mobiltelefoner og elektronisk kommunikasjon de siste årene. Selv om tid med fysisk samvær går litt ned, trenger ikke det bety at vennskapet kjølner, kanskje tvert imot.

Kvinner har flere nære vennskap enn menn. De har også større krav til fortrolighet.

Blant menn er mye som tidligere var nyttig samvær, blitt frivillig samvær.

— Da mennene reparerte bilen sammen med naboen på 1960-tallet, var det for å vedlikeholde familiens transportmiddel. Når menn mekker på biler i dag, er det for å kose seg, sier Andersen.

JON INGEMUNDSEN