LO og Barne— og familiedepartementet fikk onsdag overlevert en rapport fra en nordisk forsker-gruppe som konkluderer med at menn diskrimineres, og at omfanget er undervurdert. LO og Barne- og familiedepartementet sier de nå vil ta problemet alvorlig.

Nestleder Lars Christensen ved Likestillingsombudet bekrefter konklusjonen, og viser til at av om lag 250 saker i fjor, var undertrykking av menn tema i hver femte henvendelse.

— Det er viktig å fokusere på menns rettigheter. Samtidig må vi ikke glemme at de aller fleste som blir utsatt for trakassering eller diskriminering på grunn av kjønn, er kvinner, sier Christen-sen til avisen.

NTB