Veksten er sterkest i Afrika sør for Sahara, spesielt i Nigeria, Namibia og Madagaskar. Det er årsstatistikken fra Det Lutherske Verdensforbund (LVF) i Genève som forteller dette.

Av statistikken fremgår det at Svenska Kyrkan er verdens største lutherske kirkesamfunn med 7,4 millioner medlemmer. Den største lutherske kirken i Afrika er Mekane Yesu-kirken i Etiopia med i overkant av 3,3 millioner medlemmer.

Nesten hele veksten i de lutherske kirkene har foregått i Afrika sør for Sahara. Det er i løpet av 2001 blitt 1,3 millioner nye lutheranere i dette området, og det totale medlemstallet er kommet opp i 11,9 millioner. Madagaskars lutherske kirke og Den evangelisk-lutherske kirken i Namibia hadde begge en økning på hele 50%.

I motsetning til Afrika har de lutherske kirkene i Europa opplevd en svak tilbakegang det siste året. Samlet er det blitt 305.000 færre lutheranere i vår verdensdel, slik at medlemstallet nå er på drøyt 36,6 millioner.

Tyskland er i særklasse det landet i verden som har flest lutheranere, hele 13,6 millioner, men disse er fordelt på mange selvstendige delstatskirker.

De lutherske kirkene i Asia har hatt en medlemsvekst på 5 % det siste året og teller nå 7,1 millioner. I Latin-Amerika er tallet 1,1 millioner, mens Nord-Amerika har 8,5 millioner lutheranere.

Det store flertallet av lutherske kirker i verden er medlemmer av Det Lutherske Verdensforbund. Antall medlemskirker i LVF er nå 133, en økning på to det siste året. Disse kirkene har til sammen 61,7 millioner medlemmer, mens 3,7 millioner lutheranere tilhører kirker som står utenfor LVF.