Det tilsvarer 78 prosent av befolkningen over 16 år. 54 prosent av dem som har svart er kvinner, mens 46 prosent er menn. Blant de yngste, de under 19 år, er det flest gutter som har svart.

De siste månedene er det inngått avtale med over 80 nye fastleger.

–Den positive utviklingen viser at kommunene har jobbet godt med å skaffe flere allmennleger. Både i befolkningsmessig små og store kommuner er det inngått avtale med nye fastleger, sier trygdedirektør Dagfinn Høybråten i en pressemelding.

10 prosent svarte på internett og 5 prosent på telefon. Under en prosent har svart at de ikke ønsker å være med i fastlegeordningen.

Svarprosenten var lavest i Finnmark, med 63 prosent, og høyest i Østfold, med 88 prosent.

Alle som har ønsket seg en fastlege vil få svar i løpet av mai.

–Noen kommuner vil ikke kunne være med på ordningen fra første dag, men langt de fleste som ønsker det får etter denne datoen tilknytning til en fast allmennlege, avslutter Høybråten.

De som ikke svarte innen 1. mars vil få tildelt fastlege av trygdeetaten.

NTB