Siden i fjor sommer har hver fjerde arbeidsledige kvinne i Hordaland kommet i jobb.

Dermed er kvinnene i Hordaland blant dem som i størst grad gjør at det blir færre arbeidsledige kvinner i landet. For hele landet er 19 prosent færre kvinner nå registrerte som arbeidsledige hos Nav i forhold til i fjor.

Det er en langt større nedgang enn blant menn. Der er nedgangen på åtte prosent, viser tall fra Nav.

Favør kvinner

– Dette henger sammen med at ledigheten har gått sterkt ned i kvinnedominerte yrker i offentlig sektor, men den har økt innen bygg og anlegg, sier arbeids— og velferdsdirektør Tor Saglie.

Ved Institutt for samfunnsforskning tror forsker Pål Schøne at arbeidsledigheten blant kvinner vil fortsette å gå ned.

– Denne nedgangen er knyttet til endringer mellom bransjer. I denne perioden har det virket i kvinners favør, sier Schøne.

De lange linjene, mener han, er en stadig større etterspørsel innenfor omsorgsyrker.

– Kvinner er overrepresenterte i offentlig sektor. Derfor ser vi at ledigheten blant kvinner går ned samtidig som det er store barnehageutbygginger og en generell etterspørsel i omsorgsyrker, sier Schøne.

Byggebransje mot vinden

Økonomiprofessor Kjell Vaage ved Universitetet i Bergen mener nedgangen blir relativt stor på grunn av at det er så få ledige.

– Det gir store prosentutslag. Den arbeidsledigheten vi har nå er noe av det laveste vi kan få. Det er fremdeles vekst i ledige stillinger, og også nedgang i ledigheten, sier Vaage.

Samtidig er byggebransjen den eneste næringen der antallet ledige faktisk øker. Mens det de siste årene har en enorm etterspørsel etter bygningsarbeidere, er det nå en oppgang i antallet arbeidsledige på syv prosent.

– Bygg og anlegg har vært kraftig opphetet. Dette trenger ikke være noen fare eller varsellys, men et utslag av reduksjonen innenfor bygg og eiendom. Det er en av de mest konjunkturstyrte bransjene vi har, og en naturlig reaksjon etter den utflatingen vi har hatt i boligmarkedet, sier Vaage.

Ledige lærerjobber

Tross nedgangen i ledighet fra i fjor, er det hvert år et hopp oppover når fellesferien begynner. Dermed er det noe høyere arbeidsledighet i juli enn i juni, selv om det er marginale forskjeller. Mens ledigheten for tre år siden var oppunder 100.000, er nå under halvparten så mange arbeidsledige.

Antall ledige stillinger er ti prosent lavere i juli enn i samme periode i fjor. Størst nedgang har det vært innen butikk- og salgsarbeid, hvor det nå er 25 prosent færre ledige stillinger. Også industribransjen har hatt en merkbar nedgang i tallet på ledige stillinger, ifølge Nav.

Undervisningsyrket er det yrket som har størst økning i ledige stillinger. I år er det 12 prosent flere stillinger ledig innen undervisning.

Med 1,1 prosent arbeidsledige, er Rogaland fylket med lavest ledighet. I Finnmark er arbeidsledigheten høyest, med 3,5 prosent.