Så langt i år er det bestilt 75 skip til en samlet verdi på 16,5 milliarder kroner, ifølge tall fra markedsføringsorganisasjonen Norske Skipsverft og maritim bransje i Norsk Industri.

Men tallet på fast ansatte ved verftene har gått jevnt nedover de siste årene. I 1998 var det 6.634 fast ansatte på norske verft. I 2004 hadde antallet gått ned til cirka 3.700. I stedet for å ansette folk når tidene er gode, leier verftene inn midlertidig ansatte, skriver Aftenposten.

Vinneren i verftssåret 2005 er det Kjell Inge Røkke-dominerte Aker Yards. Selskapets verft i Norge har i år fått ordre på 28 skip, verdt cirka 7,5 milliarder kroner. Alle Aker Yard-verftene i Norge og utlandet har samlet fått ordrer på 30 milliarder kroner.