JAN STEDJE

–Og leger er den mest påklagede helsepersonellgruppen, sier assisterende helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til Bergens Tidende.

Toppen på isfjell Klager på helsepersonell som kommer til Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) er bare toppen på isfjellet. Ifølge avdelingsdirektør Sylvi Storaas i Helsetilsynet avsluttes mellom 80 og 85 prosent av klagene på helsepersonell hos fylkeslegene, uten at det blir sak og dokumenter i Helsetilsynet.

Dermed er tallet på klager på helsepersonell i fjor nærmere 2000 saker. Og de mest alvorlige 360 klagesakene havnet altså i Helsetilsynet.

Leger mest utsatt –At leger er mest utsatt og mest påklaget skal ikke tas som tegn på at legene ikke gjør jobben sin ordentlig, sier Larsen

–Det skyldes nok først og fremst at legens handlinger har svært stor betydning for pasientene. Det er jo legene som er den yrkesgruppen i helsevesenet som pasientene oftest møter når de har uavklart sykdom, og det er nødvendig med utredning, diagnose og behandling sier Larsen.

–Tallene for år 2000 viser at det har skjedd en klar økning i klager inn til Helsetilsynet. Det skyldes blant annet at det i fjor var flere som påklaget fylkeslegenes avgjørelse inn til Helsetilsynet, sier Storaas.