I fjor innrapporterte Tilsynsrådet for advokatvirksomhet 53 advokater til bevillingsnemden, som har myndighet til å trekke tilbake advokatbevillinger.

17 advokater fikk en irettesettelse, som er den mildeste reaksjonsformen fra Tilsynsrådet. 29 fikk advarsel. Det er en kraftig økning fra året før og 2001.

— Vi er usikre på hva denne økningen skyldes. Men det er svært uheldig når advokater ikke overholder de kravene som stilles, sier generalsekretær Merete Smith i Den Norske Advokatforeningen.

Samtidig mistet 13 advokater bevillingen, en ble suspendert.

Advokatforeningens disiplinærutvalg behandlet 371 saker i 2003. 114 av disse gjaldt salær. Også disse tallene er en økning fra tidligere år.

— Jeg tror at en av grunnene til at antallet saker øker, er at klageordningen er bedre kjent, sier Merethe Smith.

— Men vi kan ikke se bort fra at det kan skyldes at det er flere brudd på de etiske retningslinjene. Det er svært beklagelig.

Hvert år er det om lag en halv million advokatoppdrag i Norge. Smith sier klagene derfor utgjør liten del av disse.

Advokatforeningen er nå i ferd med å evaluere klageordningen. En av tingene de vurderer, er å ta andre yrkesgrupper inn i disiplinærutvalgene.

Avgjørelsene i disiplinærutvalgene skal heretter offentliggjøres, slik at du kan finne ut hvilke advokater som er dømt for å ta for høye salærer. Når offentliggjøringen starter, er ennå ikke klart.