_Andreas Bakke Foss

Tone Tveøy Strøm-Gundersen_

Therese Linn Arentsen er en av 83.962 nordmenn som har forsikret seg selv og familien ut av helsekøer og lang ventetid. Gjennom jobben har hun selv hatt privat forsikring i fire år, men nå er også sønnen Noah (2) betalt for.

— Hvis Noah er syk og jeg trenger råd om hvorvidt jeg bør konsultere lege eller ikke, har jeg et fast telefonnummer jeg kan ringe når som helst og få snakke med en sykepleier. Det er fint å vite. Hos fastlegen min kan det ta lengre tid, sier Arentsen.

Også i jobbsammenheng har hun sluppet unna køen med forsikringens hjelp.

— Jeg har hatt plager med nakken og kommet raskt til fysioterapeut, som det ellers kan være lang ventetid hos. Jeg jobber i en liten bedrift. Da er hver enkelt arbeidstaker viktig, poengterer hun.

Nesten 50.000 flere har helseforsikring i dag enn for to år siden. Slitasjeskader, generell kirurgi og øre-nese-hals-kirurgi er blant de vanligste behandlingene.

Skyves bakover

Professor i økonomi, Steinar Strøm, frykter at pasienter som har lavest inntekt, og som ikke har råd til forsikring, vil bli skjøvet bakover i køen og må vente lenger på behandling til fordel for dem som har forsikring.

— Hvis det er begrenset behandlingskapasitet i Norge og utlandet, vil mindre ressurssterke pasienter bli skjøvet bakover i helsekøene. Samtidig er ressurssterke gjennomgående mer vant til å håndtere sitt eget liv og komme fortere gjennom et sykdomsproblem. De mindre ressurssterke bruker mer tid og får lengre sykefravær som kan ende opp i uføretrygd, sier Strøm, som er professor ved universitetet i Torino i Italia.

Ifølge Helsedirektoratet kjøpes forsikringene oftest av folk med høy utdannelse, god økonomi og lavest forekomst av helseproblemer. Det vil si de som har minst behov for helsetjenester.

Therese Linn Arentsen har diskutert med flere hvorvidt privat helseforsikring innebærer at man kjøper seg forbi helsekøene.

— Er dette en forsikring som gir klasseforskjeller? Jeg ser heller på det som et privilegium og at det bidrar til at færre står i helsekø. Jeg stoler på det offentlige, men jeg vil vite at jeg kommer raskt til behandling - også for ting som ikke er så alvorlig, sier hun.

Nytt produkt

Tallene fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) viser at nær 70.000 har behandlingsforsikring gjennom arbeidsgiver, mens resten har individuelle avtaler. De samlede premiene var på 175 millioner kroner for første halvår.

Private helseforsikringer er et nokså nytt produkt i Norge. I Danmark er rundt 800.000 personer tilknyttet en slik ordning, mens rundt 250.000 svensker har skaffet seg privat helseforsikring. Nå følger Norge etter.

— At bedrifter i stor grad står for veksten, viser at arbeidsgivere ser det som et gode for sine ansatte, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i FNH.

Han mener forsikringene er attraktive som goder for ansatte i et stramt arbeidsmarked, og for å forebygge lange sykefravær.

— Bedrifter vil ikke at sentral arbeidskraft skal være borte over lengre tid, sier Osland.

Kuttet ventetid

På julaften i fjor falt Hurdalsmannen Hans Kristian Hansen sammen på grunn av en kraftig prolaps i nakken. Tre uker senere var han operert gjennom privat helseforsikring. I offentlig helsevesen hadde han trolig måttet vente opp mot et år, ifølge ham selv. Etter operasjonen viste det seg at Hansen er blant de fem til ti prosentene som får store plager etter en slik operasjon.

— Siden operasjonen har jeg gått sykmeldt med sterke smerter. Det er veldig slitsomt, men jeg håper jeg skal være tilbake på jobb som styrmann i Nordsjøen i løpet av høsten. Men hele poenget er at uten helseforsikring hadde jeg fortsatt ikke vært operert og måtte ventet enda et år med å komme tilbake i jobb, sier Hansen.

Ut av Norge

I Norge er kapasiteten så sprengt at mange forsikringstakere må finne seg i å reise ut av landet for å få garantien oppfylt. Storebrand har blant annet avtaler med Volvat i Norge, Karolinska sjukhus i Sverige og en rekke behandlingssteder i Tyskland.

Skandia Forsikring har mer enn tusen spesialister i nettverket sitt og gjennomfører årlig 3000 operasjoner i de nordiske landene. Skandia har blant annet avtaler med Volvat, Aleris helse, Nimi, Ringvollklinikken, Privatsykehuset i Haugesund og Colosseumklinikken i Sverige. Til et sykehus i Sverige har selskapet sendt flere kreftpasienter.

Si din mening her!