Det er fortsatt en del trekirker som ikke har brannalarmer med direktevarsling til brannstasjon, politi og kirkeverge, og dette må vi nå få økt fokus på, sier administrerende direktør Frank Grimstad i Kirkelig arbeidsgiver— og interesseorganisasjon til TV 2.

På 1990-tallet brant 17 kirker ned i Norge. Deretter var det ingen nye branner før natt til fredag da Våler kirke i Hedmark brant ned til grunnen.

– Hvis noen kommer med en bensinkanne og kaster på en kirkevegg en sen nattetime, sier det seg selv at det er ikke alt man kan få gjort for å få hindret den type idioti, sier Grimstad.

Han mener imidlertid at brannen i Våler viser at beredskapen er blitt bedre de siste årene.

– Våler-brannen viser at man vet hva man skal plukke med seg av verdifulle gjenstander. Det er vi blitt flinkere til, sier han.

Brannmannskapene natt til fredag klarte å redde ut altertavla fra 1607 og døpefonten fra 1100-tallet fra Våler kirke, samt flere bilder og en del sølvtøy.

Brannen i Våler startet på utsiden av kirken. Kripos bekreftet fredag kveld at brannen trolig var påsatt.