En slik identitet er nødvendig for at Skattedirektoratet skal kunne utvide tilbudet om å levere inn selvangivelser med flere opplysninger enn det som er tillatt i dag.

Til nå har folk kunnet sende inn selvangivelser via e-post eller telefon ved å bruke den pin-koden som er trykket på hver selvangivelse. Pin-koden er en engangskode. For at folk skal kunne gi fra seg flere følsomme skatteopplysninger over e-post, krever Skattedirektoratet en sikrere identifisering av skattyterne enn det man kan få med en pin-kode. Denne sikrere identifiseringen mener direktoratet at skattebetalerne kan få ved å bruke Postens tilbud om elektronisk identitet. En slik identitet skal sørge for at ingen kan gi seg ut for å være en annen ved overføring av e-post.

I fjor ble det levert 600.000 selvangivelser via e-post og via telefon.NTB