Statssekretær Inge Bartnes i Kommunal— og regionaldepartementet sier at regjeringens mål er at flest mulig skal kunne eie sin egen bolig.

– Men vi har også et engasjement for dem som ikke har råd til sin egne bolig. Spørsmålet er om vi skal gjøre det gjennom bostøtten eller gjennom økt satsning på kommunale utleieboliger, sier han.

Bostøtten er et behovsprøvd tilskudd til folk med dårlig råd.

Bostøtte eller utleieboliger?

– Kravene er strenge. For eksempel er det i dag mange i gruppen unge enslige med barn i byene som ikke omfattes av bostøtten, selv om de har dårlig råd. Hvis vi prioriterer å utvide bostøtteordningen, vil det utvilsomt være viktig for mange, sier Bartnes.

Alternativet er å stimulere til økt bygging av kommunale utleieboliger. Gjennom Husbanken yter staten midler til kommunene. Det kalles boligtilskudd, og medfører at kommunene får mellom 20 og 30 prosent av byggekostnadene til utleieboliger dekket av staten.

– Vi ser nå på om det er nok, eller om prosenten må økes. Men vi må enten satse på bostøtte til flere eller yte mer tilskudd til kommunale utleieboliger. Vi kan ikke gjøre begge deler samtidig, sier Bartnes.

Departementet har nylig også bedret lånemuligheten for unge i etableringsfasen med dårlig råd.

– Ordningen, som heter Startlån, administreres av kommunene. Den gir toppfinansiering på rimelige vilkår. For at flere skal få komme inn på boligmarkedet, har kommunene fått frihet til å yte en større del som startlån, i enkelte tilfeller opp mot 100 prosent.

Ny husleielov på høring

Bartnes opplyser også at Kommunal- og regionaldepartementet i løpet av noen få uker vil sende ut på høring forslag til ny husleielov.

– På noen områder vil styrke rettighetene til leietakere.

– Vil dere foreslå prisregulering og bedre vern mot utkastelse?

– Begge deler er blant de spørsmålene som har vært vurdert. Jeg kan ikke si mer konkret før forslaget legges frem. Dette er jo en hårfin balansegang. Vi må ikke komme så langt at det blir uinteressant for boligeiere å leie ut.

I en tid har det i Oslo og Akershus vært et prøveprosjekt kalt husleietvistutvalget. Det er finansiert av Kommunal- regionaldepartementet, og er etablert for å ta seg av konflikter mellom utleier og leietaker rundt leieforholdet.

– Hensikten er å holde slike tvister utenfor rettssalene. I løpet av året vil vi vurdere å utvide prosjektet. I så fall får Bergen et eget kontor, sier Bartnes.

– Byrådet somler

Byrådslederkandidat for Ap Terje Ohnstad mener det viktigste for å hindre blodpriser og utnytting i det stramme leiemarkedet, er å bygge flere offentlige utleieboliger.

– Problemet er at byrådet somler med å skaffe tomter, sier Ohnstad. Han viser til planene om å bygge studentby på en kommunal tomt på Grønneviksøren.

– Dessuten har vi mye ledig tomteland i Arna. Er det en umulighet å bygge studentboliger der? Det er bare åtte minutter med tog inn til sentrum, og må jo være mye bedre enn å bo i kott til blodpris i sentrum, sier Ap-politikeren.