Over 40 prosent av studentene ved Norges Handelshøyskole i Bergen er nå kvinner.

– De som kommer hit har et svært høyt poengsnitt fra videregående skole. I fjor hadde primærsøkerne et snitt på 57,5 og vi er spente på å se hva dagens opptakstall vil vise, sier studiesjef Jorun Gunnerud ved NHH til Aftenposten.

Over 61 prosent av søkerne til Samordna opptak i år er jenter, og svært mange har søkt om en studieplass innen økonomiske fag. Men alle profesjonsstudier som gir trygge titler, som siviløkonom og jurist, opplever en økning i antall kvinnelige søkere.

Samtidig går rekrutteringen ned til de tradisjonelle kvinneyrkene. Sykepleien har en nedgang på 7,8 prosent, og sosionomstudiet har en nedgang på 9,4 prosent.

Handelshøyskolen BI, som ikke faller inn under Samordna opptak, opplever også rekordstor interesse for sitt studietilbud. Av 2.500 søkere er nesten halvparten jenter.

– Jeg synes utviklingen er kjempespennende, og egentlig ikke så overraskende. Jentene lykkes fordi de er godt kvalifiserte, ikke fordi de er kvotert inn noen steder, sier mange av de aspirerende topplederjentenes forbilde, Celina Midelfart, til Aftenposten.

– Jentene gjør det bedre på de akademiske studiene, og det tror jeg er den beste måten å få flere kvinner i lederposisjoner, sier hun.

Midelfart har selv en finansbachelor fra London School of Economics.

FORBILDE: Celina Midelfart samlet fullt hus da hun fortalte sin historie til NHH-studentene i 2006. ARKIVFOTO: BT