(SSB).

I 2000 var det registrert 9.900 irakere i Norge. Ved årsskiftet bodde det til sammenligning 6.700 pakistanske statsborgere her i landet.

Tallet på irakere i Norge økte med hele 4.100 personer i fjor, som følge av flere år med mange asylsøkere fra landet. Tallet på pakistanere gikk ned med 700. Både utvandring og skifte av statsborgerskap kan ifølge SSB være årsaken til nedgangen.

Blant de europeiske statsborgerne i Norge topper svenskene lista med 25.200, dansker er den nest største gruppen med 19.400 personer, fulgt av bosniere med 11.600 og briter med 11.100.

Ved inngangen til 2001 var det 184.300 utenlandske statsborgere i Norge. Dette utgjør 4,1 prosent av befolkningen.

NTB