Sammenlignet med 2001-statistikken var økningen på 24 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

På en gjennomsnittlig dag i 2007 var det 2.594 personer på fengselsdom, 78 personer på forvaring/sikring, 84 bøtesonere og 664 personer i varetekt.

Kvinneandelen på 5,4 prosent var omtrent på nivå med året før.

Ved begynnelsen av 2007 var den største andelen i fengslene innsatte med narkotikakriminalitet som hovedlovbrudd, fulgt av anen vinningskriminalitet og voldskriminalitet.

Fra 2006 til 2007 var det færre innsettelser, men en økning i gjennomsnittlig innsatte i varetekt, og SSB mener det skyldes at flere hadde lengre varetektsopphold.