Ved årsskiftet var det 79.000 muslimer, 79.000 humanister, 51.000 katolikker, 40.000 pinsevenner, 10.700 buddhister, 4.100 hinduer og 868 jøder registrert i tros— og livssynssamfunn her i landet. Det viser Statistisk sentralbyrås oversikt over medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke.

De kristne trossamfunnene utenfor Den norske kirke hadde den største veksten i fjor med 9.000 nye medlemmer. Til sammen er det nå 225.500 medlemmer i kristne trossamfunn utenfor Kirken.

Den største prosentvise veksten sto de hinduistiske trossamfunnene for med en vekst på 12 prosent.

Islamske trossamfunn hadde en medlemsøkning på rundt 10 prosent fra 72.000 medlemmer i 2006 til 79.000 medlemmer i dag. Omkring halvparten av muslimene er bosatt i Oslo. Islam er den klart største religionen utenom kristendommen.

VOKSER: Antall humanister i Norge er nå 79.000 - like mange som muslimer.