Det er nesten 500 flere dyr enn året før og det høyeste antallet som er registrert noen gang.

Totalt ble 10.155 hjortevilt registrert døde utenom jakten i jaktåret 2008/09. Dette er en økning på 7 prosent fra foregående jaktår, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Til sammen døde 6.300 hjortevilt i bilpåkjørsler og 1.200 i togpåkjørsler. Rundt 4.300 av de påkjørte dyrene var rådyr, mens 2.373 elger og 808 hjorter omkom på vei og bane.

Østfold og Akershus toppet statistikken over antall rådyrpåkjørsler, med henholdsvis 565 og 493.

Hedmark har mye elg og lange vei— og togstrekninger gjennom skog, og ikke uventet ble det også i dette jaktåret påkjørt flest elger i Hedmark. I alt omkom 575 elger av bil- og togpåkjørsler i fylket.

Rundt 2.600 hjortedyr døde av andre årsaker enn påkjørsel. Disse omfatter dyr som har forulykket, er tatt av rovdyr, avlivet av humane grunner og lignende.

Det ble registrert ulovlig felling av 47 hjortedyr i jaktåret 2008/09.