Økningen fra 1999 til 2000 er på 4,7 prosent. Lånekassen legger nå vekt på å ta tidlig kontakt med inkassokundene for å få dem tilbake i vanlig betalingsordning. I fjor lyktes dette for 16.000 kunder, skriver Lånekassen i en pressemelding.

— Lånekassen satser på å få enda flere bort fra inkassobehandling neste år, heter det i meldingen.

— Mange med betalingsproblemer kan ha rett til betalingslettelser. Dette kan for eksempel være på grunn av arbeidsledighet eller sykdom. Uføre kan få slettet gjelden sin, uttaler Turid Hundstad, direktør i Lånekassen.

Statens lånekasse for utdanning understreker samtidig at de vil øke innsatsen mot dem som ikke har akseptable grunner til å la være å betale studiegjelden.

NTB