Tallet på grunnstøtinger gikk jevnt nedover til og med 2004. Da grunnstøtte 64 skip. I 2005 snudde trenden, med en økning til 73 grunnstøtinger. I fjor var økningen enda sterkere, med nesten 20 prosent økning fra året før, til 88 tilfeller, skriver Stavanger Aftenblad.

– Imellom ti og tolv tilfeller skyldes grunnstøtingen at skipsfører har sovnet ved roret, sier avdelingsdirektør Bjørn Pedersen i Sjøfartsdirektoratet.

Andre hovedårsaker er uoppmerksomhet og feilnavigering.

Generelt skyldes de fleste uhellene med grunnstøting feil begått av skipsfører, opplyser Pedersen. Han peker på at grunnstøtinger er alvorlig, med muligheter for store skader både for mennesker, miljø og skip. Et ferskt eksempel er forliset av MS «Server» ved Fedje tidligere i år.

De mest typiske tilfeller av grunnstøting skjer med skip som trafikkerer et farvann regelmessig, for eksempel ferjer, hurtigbåter og tørrlasteskip. Årsaken er at skipsførerne på skip som går i regelmessig trafikk på denne måten, har farledsbevis, en slags kjentmannsprøve, som gjør at de ikke trenger los om bord.

Sjøfartsdirektoratet skal nå foreta en grundig analyse av statistikken og årsakene bak tallene, for å kunne peke på mulige tiltak og virkemidler som kan bedre forholdene. Pedersen ber samtidig rederiene ta tak i situasjonen, og varsler at det blir flere inspeksjoner av fartøyer.