Begge mener dessuten at de kan komme tidligere i gang med produksjon av gasskraft enn Tjeldbergodden-anlegget og på den måten unngå siste del av den kritiske situasjonen for strømforsyningen i Midt-Norge mellom 2008 og 2012. Har konsesjon

Industrikraft Midt-Norge, som eies av Elkem (50 prosent) sammen med Statoil, Norske Skog, Nord-Trøndelag E-Verk og Trondheim Energiverk, har konsesjon for gasskraftverk uten CO2-rensing og kan starte byggingen av gasskraftverket omgående.

– Hvis vi har det kommersielle grunnlaget på plass til sommeren, vil et gasskraftverk være klart til drift ved årsskiftet 2009/2010, sier daglig leder i Industrikraft Midt-Norge, Johan Hovland, til NTB. Hovland mener det må være riktigere å satse på å komme raskt i gang i Skogn framfor å ta i bruk mobile gasskraftverk, som vil forurense langt mer enn et permanent gasskraftverk uten CO2-rensing.

Skogn-anlegget har to problemer: for det første er ikke anlegget lønnsomt med dagens gasspriser. Det andre er at gasskraftverket mangler tilførsel av gass, som må hentes fra Tjeldbergodden gjennom en 140-160 kilometer lang gassrørledning.

Hovland mener at en CO2-ledning kan legges parallelt med en gassrørledning til Skogn som ledd i en helhetlig verdikjede, slik at CO2 senere kan pumpes til Draugen-reservoaret sammen med CO2 fra Tjeldbergodden.

Kreative møringer Løsningen Shell og Statoil onsdag lanserte for CO2-deponering, tilsvarer en av fire løsninger som Industrikraft Møre allerede har lansert for CO2-deponering fra et framtidig gasskraftverk i Fræna. Daglig leder Alf Reistad sier til NTB at selskapet er åpen for å knytte seg på Draugen-løsningen som ledd i en verdikjede.

– CO2 er normalt en utgiftspost og et problem, men så lenge det er snakk om CO2 i en helhetlig verdikjede for å utvinne mer olje på feltet, er det motsatt. Det trengs mye CO2 for å oppnå tilstrekkelig trykk. Vi ser dermed Shells og Statoils forslag til løsning mer som en mulighet enn som et problem for realiseringen av Industrikraft Møres gasskraftverk, sier Reistad.

Industrikraft Møre eies av kraftselskapene Tafjord og Istad sammen med industriselskapet Hustadmarmor. Selskapet har sendt forhåndsmelding til NVE.

– Får vi konsesjon senest sommeren 2007, vil en investeringsbeslutning kunne tas i slutten av 2008. Gasskraftverket vil kunne stå klart til drift i slutten av 2009, sier Reistad.