Aker og Kjell Inge Røkke ble mistenkt av politiet for å ha drevet ulovlig avlytting av fondsforvaltningsselskapet Odin i forbindelse med oppkjøpet av Kværner, meldte TV 2 mandag.

Etter at TV 2s journalister begynte å jobbe med saken, skal politiet ha trukket tilbake påstandene mot Røkke og Aker. Samtidig har ansatte i politiet og TV 2 mottatt alvorlige trusler.

Innbrudd Også andre aktører i maktkampen, deriblant konsulentselskapet ProCorp og det russiske oljeselskapet Yukos’ mann i Norge Bernt Stilluf Karlsen, ansatte i Kværner og en advokat, frykter at de ble avlyttet, skriver Aftenposten.

Yokos konkurrerte en stund med Røkke om å få kontroll over Kværner.

Etter et datainnbrudd leide ProCorp inn eksperter som gikk gjennom lokalene.

– De konkluderte med at det var overveiende sannsynlig at kontorene ble avlyttet, sier Stilluf Karlsen til Aftenposten.

– Kriminelt Akers informasjonsdirektør Geir Arne Drangeid avviser påstandene om avlytting, og sier til E24 at det er et «historisk overgrep å dra Aker og vår hovedaksjonær inn i denne saken».

– Det må da være kriminelt å trekke våre navn ned i søla på denne måten, legger han til.

Politiet sier i dag at det ikke er grunnlag for å tro at Odin fikk bekreftet eventuelle mistanke om uregelmessigheter, eller at det i denne forbindelse har vært mistanke mot noe konkret selskap eller personer.

Vil til bunns Ifølge TV 2 har politiet satt i verk beskyttelsestiltak for sine egne tjenestemenn og umiddelbart stoppet etterretningsarbeidet i sikkerhetsbransjen fordi de frykter for liv og helse til tjenestemennene og deres familier.

Leder Sigve Bolstad i Oslo Politiforening vil tirsdag ta opp saken med politimester Anstein Gjengedal.

– Vi kan ikke leve med de rykter og påstander som er fremkommet, hvis de medfører riktighet, sier Bolstad.

Leder Arne Johannesen i Norsk Politiforbund sier at politiet må ha et system som ivaretar sikkerheten til tjenestemennene som jobber med å avsløre kriminalitet.

– Vi kan ikke stanse en etterforskning på grunn av trusler, sier Johannesen til Aftenposten.